Roze Geschiedenis Nijmegen

een verborgen verhaal van 2000 jaar

Queer History

Queer history is geschiedschrijving vanuit een roze perspectief. Meestal gaat het er daarbij om de verborgen geschiedenis van homoseksualiteit weer aan het licht te brengen. In de Canon, de officiële geschiedenis, van Nederland komt homoseksualiteit nauwelijks voor. Dat geldt ook voor de Canon van Nijmegen. Ik heb me voorgenomen de roze geschiedenis van Nijmegen te schrijven.  

In Nederland wordt queer history nauwelijks beoefend. Misschien komt dat ook omdat queer history voor zichzelf een emancipatoire taak ziet. Geschiedschrijving is niet waarden vrij en elke geschiedenis heeft ook een sociale betekenis. Ik probeer bewust een verband te leggen tussen mijn historisch onderzoek, de maatschappelijke betekenis ervan en de mogelijkheden die dit onderzoek opent voor het werk van de hlbtq beweging. 

51e Canonkast

Nijmegen is de oudste stad van Nederland. En wil dat graag weten ook. De stad heeft zijn eigen geschiedenis laten schrijven. In drie kloeke delen. Daarin komt homoseksualiteit nauwelijks voor. Wat erin staat is gebaseerd op onderzoek vanuit de hlbt beweging zelf. In de Canon van Nijmegen komt homoseksualiteit er nog bekaaider vanaf. In het Nijmeegse Huis van de Geschiedenis wil men ook de onderbelichte verhalen uit de officiële geschiedenis van de stad vertellen. Dat doet men o.a. middels een expositiemeubel: de 51e Canonkast. Een van de eerste kasten heb ik mogen inrichten met resultaten uit mijn onderzoek. Dat was voor veel mensen een eye-opener en smaakte naar meer.


Tuffen Kazen Klemen

In 2013 werd samen met medewerkers van Huis van de Nijmeegse Geschiedenis de expositie Tuffen Kazen Klemen georganiseerd. Zij gaf een beeld van 2000 jaar roze geschiedenis van Nijmegen. Er werd aandacht besteed aan bijna 1900 jaar verborgen geschiedenis van homoseksualiteit en ongeveer 100 jaar strijd tegen onderdrukking en voor emancipatie. 

De foto in de kop van de site toont de opening van deze expo door wethouder Hannie Kunst (foto: Frans Eppink). Er was een uitgebreid nevenprogramma van rondleidingen en lunch lezingen. Ruim 4000 mensen bezochten de expositie. 

Onderdeel van de expositie was een 4 meter hoge fotowand samengesteld door Bureau Fotografica. Van deze wand kunnen fotomontages besteld worden in verschillende formaten.

Foto: Laurens Zevenbergen.

Roze Geschiedenis

Met het Lesbisch Archief Nijmegen werk ik nu aan een site over de roze geschiedenis van Nijmegen voor het project School's Out. Deze site kan gebruikt worden in het geschiedenis onderwijs, bij het maken van werkstukken of bij het organiseren van activiteiten door en voor glbtq's op school.  Meer informatie op de pagina Roze Geschiedenis.

Tuffen betekent blozenkazen is zoenen en klemen is vriendje zijn met iemand. Het zijn woorden uit een geheimtaaltje dat rond 1915 al gesproken werd op het internaat Canisius in Nijmegen. Zo probeerden leerlingen te ontsnappen aan het toezicht van de paters. Het taaltje werd rond 1965 nog op school gebruikt.